Bli Giver

Det er flere måter du kan bidra på. Vi har to ulike fadderprogram: barnefadder og skolefadder. Det er mulig å bli generell giver eller bli en personlig støttepartner til Familien Omolo, som driver Garden of Eden Kenya.

Barnefadder

En barnefadder gir 400 kr i måneden. Det dekker hjem, skole, klær, medisin osv. Da får du tildelt ditt eget barn, og får tilsendt rapport om hvordan det går ca 1 gang årlig.

Skolefadder

En skolefadder gir 200 kr i måneden. Det er med å dekke utgifter til drift av skolen. Her dekker du ikke opp for et bestemt barn, men gir til den generelle driften av skolen og varm lunsj til barna.

Generell giver

Disse giverne er gull verdt. For her kan vi bruke pengene akkurat der det trengs mest: Møbler på barnehjem, ny ku, bil, ekstra sykehusregning, bygging av nytt hus på tomten, dekke opp for et barn som ikke har fadder, etc. Valgfritt beløp.

Thomas og Beatrice Omolo

Dette er lederne for Garden og Eden Kenya. De er fantastiske og legger ned sitt liv for at andre skal få håp for sine liv. Vi betaler dem litt lønn, men er avhengig av at de også får støtte fra annet hold for å kunne ha nok til husleie, mat osv. Om du kjenner at du vil være en personlig støttepartner for familien Omolo, kan du gi direkte til dem personlig, eller gi via GOEK Support.

Skiv til oss dersom du ønsker å bli giver

Kontaktskjema:

Nøkkelinformasjon om oss:

Mailadresse: post@gardenofedenkenya.no

Telefon: 48 25 80 85 eller 48 23 38 99

Facebook: Garden of Eden Kenya – Support

Kontonummer: 0539.45.06771

VIPPS: 716 110


Copyright © 2020 Garden of Eden Kenya Support

Mailadresse: post@gardenofedenkenya.no

Telefon: 48 25 80 85 eller 48 23 38 99