Menu Close

FADDERPROGRAM

Fattige barn

Vi har fadderprogram for ca 50 fattige barn, der de fleste er foreldreløse.

Banelandsby

I Garden og Eden Kenya (GOEK) sin barnelandsby bor ca 30 av disse barna. Resten går på videregående kostskole (high school) betalt av GOEK, eller bor fortsatt i slummen – hos familie eller andre som har tatt barnet til seg.

Oppfølging

Felles for alle barna er at de vil bli fulgt opp til de er ferdig med en god utdannelse og kan stå på egne ben, i et liv uten fattigdom.

400 kr

En fadder betaler vanligvis kr 400 pr. mnd. for å dekke utgifter til sitt fadderbarn.