Garden of Eden Kenya Support er en norsk misjonsforening. Vårt arbeid består i å være en støttepartner for den kenyanske misjons- og barmhjertighetsorganisasjonen Garden of Eden Kenya, som er lokalisert i Nairobi.

Arbeidet i Kenya består av fadderprogram, samt drift av barnelandsby, skole i slummen, og en kirke.


Barnelandsby
Skoledrift i slummen
Fadderprogram
Kirke
Omolo-familien

Vårt arbeid i Kenya

BARNELANDSBYEN

Barnelandsbyen ligger i fredelige og trygge omgivelser nordøst for Nairobi. Det bor rundt 30 barn her. Tomten ble kjøpt i 2009. Første byggetrinn ble ferdig i mai 2012, og de første ti barna flyttet da inn.

SKOLEDRIFT I SLUMMEN

Garden of Eden Kenya eier og driver to skolebygninger i slummen. Skolene har plass til ca 700 barn. De to ligger med 100 meters avstand og utgjør «Saviour Kings Education Centre».

FADDERPROGRAM

Vi har fadderprogram for ca 50 fattige barn, der de fleste er foreldreløse.

En fadder betaler vanligvis kr 400 pr mnd for å dekke utgifter til sitt fadderbarn.

KIRKE

I 2014 startet Garden Of Eden Kenya sin egen kirke, ikke langt fra barnelandsbyen.

Denne kirken er det åndelige sentrum for barn og arbeidere i GOEK, samt for andre som er tilknyttet organisasjonen. I tillegg er den lokalmenighet for en del som bor i området.

OMOLO-FAMILIEN

Det kenyanske ekteparet Thomas og Beatrice Omolo har helt siden 1991 drevet arbeid blant fattige i Kenya. Dette er lederne for Garden of Eden Kenya i Nairobi.

Deres visjon er å skape håp om et liv uten fattigdom for foreldreløse og fattige barn i den store Kiberaslummen. Og å gi dem evangeliet om en Gud som bryr seg.

GARDEN OF EDEN KENYA SUPPORT

Garden of Eden Kenya Support er den norske støtteorganisasjonen til den kenyanske misjonsorganisasjonen Garden of Eden Kenya.

Sammen driver vi et hjelpeprogram blant fattige og foreldreløse barn fra slummen i Nairobi. Arbeidet består av fadderprogram, drift av barnehjem, skole, og kirke.

Visjonen er å hjelpe barn som tilsynelatende er uten håp, slik at de kan komme ut av fattigdom gjennom omsorg og skolegang.

Målet er at hvert barn skal følges frem til ferdig utdannelse og skolegang, slik at de kan stå trygt på egne bein.

Sentralt i arbeidet er evangeliet om Jesus Kristus – båret frem gjennom ord og handling.

Alt arbeid i Norge er frivillig. Vi sender ofte ut små nyhetsoppdateringer, slik at giverne skal få kjenne på nærhet til det som skjer i Nairobi, og at hver enkelt giver i Norge er med og forandrer liv.

Siste nytt i GOEK

Her er de siste oppdateringene fra Kenya.

Her deler vi også nyhetsbrev som blir sendt til våre støttespillere.

Omolo til Norge

Dato: 12.02.2020

I mai 2020 får vi besøk fra Nairobi. Lederne for arbeidet, Thomas og Beatrice Omolo, kommer på besøk til Norge. Sammen med seg har de sin datter Wendy og et av de eldste barna i barnehjemsprosjektet – Nick. 

Se de nye klasserommene

Dato: 13.02.2020

Nylig kjøpte Garden Of Eden Kenya en tilleggstomt til de to skolene i slummen. Denne tomten binder de to skolene sammen til en enhet. Og nå er det også kjøpt to store skipscontainere som innredes til klasserom.

Julehilsen fra Kenya

Dato: 23.12.2019

Dear friends, As we come to the end of the year. We would like to say a big thank for your faithful support towards our ministry. As it was to be expected we have become more involved in the lives of many children who need our help in so many ways

Bli med oss!

Det er flere måter du kan bidra på. Vi har to ulike fadderprogram: barnefadder og skolefadder. Det er mulig å bli generell giver eller bli en personlig støttepartner til Familien Omolo, som driver Garden of Eden Kenya.

1) Barnefadder:

Kr 400 pr. mnd. dekker hjem, skole, klær, medisin osv. Da får du tildelt ditt eget barn, og får tilsendt rapport om hvordan det går ca 1 gang årlig. Pr august 2019 mangler vi ca 10 faddere til de totalt 50 barna i fadderprogrammet. 

2)  Skolefadder:

Kr 200 pr. mnd. er med å dekke utgifter til drift av skolen. Her dekker du ikke opp for et bestemt barn, men gir til den generelle driften av skolen og varm lunsj til barna.

3)  Generell giver:

Disse giverne er gull verdt. For her kan vi bruke pengene akkurat der det trengs mest: Møbler på barnehjem, ny ku, bil, ekstra sykehusregning, bygging av nytt hus på tomten, dekke opp for et barn som ikke har fadder, etc. Valgfritt beløp.

4)  Thomas og Beatrice Omolo:

Dette er lederne for Garden og Eden Kenya. De er fantastiske og legger ned sitt liv for at andre skal få håp for sine liv. Vi betaler dem litt lønn, men er avhengig av at de også får støtte fra annet hold for å kunne ha nok til husleie, mat osv. Om du kjenner at du vil være en personlig støttepartner for familien Omolo, kan du gi direkte til dem personlig, eller gi via GOEK Support.

Kontaktinformasjon:

Mailadresse: post@gardenofedenkenya.no

Telefon: 48 25 80 85 eller 48 23 38 99

Kontonummer: 0539.45.06771

Facebook: Garden of Eden Kenya – Support

Vi ønsker å høre fra deg!

Ta kontakt

Copyright © 2020 Garden of Eden Kenya Support | Credits

Mailadresse: post@gardenofedenkenya.no

Telefon: 48 25 80 85 eller 48 23 38 99