Menu Close

ØKONOMI OG STATISTIKK

Hvordan blir den økonomiske støtten brukt?

Garden Of Eden Kenya Support her i Norge er den største økonomiske bidragsyteren til arbeidet i Kenya og er altså Garden Of Eden Kenya sin norske partner. Vi bidrar med ca 70 % av midlene som Garden Of Eden Kenya trenger for den daglige driften, til å dekke utbyggingsprosjekter og andre uforutsette utgifter. Den andre store økonomiske bidragsyteren til arbeidet i Kenya er en Amerikansk kirke, som heter Christ The King Church.

Fundamentet av de innsamlede midlene fra Norge er basert på fire søyler:

  1. Fadderordningen, der én fadder støtter ett barn med kr 400 pr måned.
  2. Skolefadderordningen, der man gir valgfritt beløp til driften av skolen vår i slummen.
  3. Faste givere som gir til den generelle driften av arbeidet.
  4. Prosjekter der vi utfordrer til å gi til spesielle prosjekter.

Administrasjonsutgifter

Det norske innsamlingsarbeidet skjer gjennom frivillig arbeid. Derfor har vi lave administrasjonsutgifter i den norske delen av arbeidet. Administrasjonsutgiftene i Norge er pr 2017 på ca 0,5 %.

Regnskap

Regnskap i Norge og Kenya føres av ekstern regnskapsfører.

Regnskapsfører i Norge: Eivind Bye

Revisor i Norge: Audun Dahl

Om du ønsker å motta resultatregnskap og revisjonsberetning for Garden Of Eden Kenya Support er du velkommen til å kontakte oss, så sender vi det til deg.

Faste givere

  • 2012: 43
  • 2013: 54
  • 2014: 77
  • 2015: 84
  • 2019: 88
  • 2020: 89

Mailingliste

Pr 2020 står det 194 personer på mailinglisten.

Antall fadderbarn

Pr 2020: 54 barn, hvorav 9 barn står uten fadder.