Finansiering

Drift av den ene av de to skolebygningene som GOEK driver i slummen finansieres av Christ The King Church i USA. Det øvrige programmet finansieres av penger samlet inn gjennom den norske søsterorganisasjonen Garden Of Eden Kenya Support (GOEKS).

Fundamentet av de innsamlede midlene er fadderordningen i Children Programme, der én fadder støtter ett barn med kr 400 pr mnd. Ikke alle barna trenger hele dette beløpet hver mnd. Det resterende blir da brukt til bygging av barnelandsbyen eller til driften generelt. I tillegg har vi en rekke givere, som gir til arbeidet generelt.

Økonomi og statistikk

Faste givere:

2012: 43

2013: 54

2014: 77

2015: 84

2019: 88

Administrasjonsutgifter:

Det norske innsamlingsarbeidet skjer gjennom frivillig arbeid. Derfor har vi lave adm. utgifter.Administrasjonsutgiftene i Norge er ca 0,5 %

Regnskap:

Regnskap både i Kenya og Norge føres av ekstern regnskapsfører.

Nyhetsbrev:

Pr 2019 er det 194 som mottar våre nyhetsbrevKontaktinformasjon:

Mailadresse: post@gardenofedenkenya.no

Telefon: 48 25 80 85 eller 48 23 38 99

Kontonummer: 0539.45.06771

Facebook: Garden of Eden Kenya - Support

Vi ønsker å høre fra deg!

Ta kontakt

Copyright © 2020 Garden of Eden Kenya Support

Mailadresse: post@gardenofedenkenya.no

Telefon: 48 25 80 85 eller 48 23 38 99