Menu Close

ØKONOMI OG STATISTIKK

Hvordan blir den økonomiske støtten brukt?

Garden Of Eden Kenya Support her i Norge er den største økonomiske bidragsyteren til arbeidet i Kenya og er altså Garden Of Eden Kenya sin norske partner. Vi bidrar med ca 70 % av midlene som Garden Of Eden Kenya trenger for den daglige driften, til å dekke utbyggingsprosjekter og andre uforutsette utgifter. Den andre store økonomiske bidragsyteren til arbeidet i Kenya er en Amerikansk kirke, som heter Christ The King Church.

Fundamentet av de innsamlede midlene fra Norge er basert på fire søyler:

 1. Fadderordningen, der én fadder støtter ett barn med kr 500 pr måned.
 2. Skolefadder, der man gir 200 kr. Midlene går til skolelunsj og driften av skolen vår i slummen.
 3. Faste givere som gir til den generelle driften av arbeidet.
 4. Prosjekter der vi utfordrer til å gi til spesielle prosjekter.
 

Administrasjonsutgifter

Det norske innsamlingsarbeidet skjer gjennom frivillig arbeid. Derfor har vi lave administrasjonsutgifter i den norske delen av arbeidet. Administrasjonsutgiftene i Norge er pr 2021 på ca 1,8 %.

Regnskap

Regnskap i Norge og Kenya føres av ekstern regnskapsfører.

Regnskapsfører i Norge: Eivind Bye

Revisor i Norge: Audun Dahl

Om du ønsker å motta resultatregnskap og revisjonsberetning for Garden Of Eden Kenya Support er du velkommen til å kontakte oss, så sender vi det til deg.

Fadderbarna

Hvor de bor og hvilket skoletrinn de er på: (oppdatert november 2022)

58 barn er nå med i fadderprogrammet, hvorav:
 • 40 barn bor på barnehjemmet, hvorav:
  • 20 barn går på grunnskole
  • 20 barn går på High School
 • 8 barn bor i Kiberaslummen:
  • 2 barn går på Garden Of Eden Kenyas egen skole der, Saviour KIngs Academy
  • 6 barn går på High School
 • 10 barn går på college
12 barn mangler sponsor
 
Vi mangler altså sponsorer til 12 barn nå. Kanskje du kjenner noen som vil være fadder for et av disse barna?
 

Faste givere

 • 2012: 43
 • 2013: 54
 • 2014: 77
 • 2015: 84
 • 2019: 88
 • 2020: 89
 • 2021: 93
 • 2022: 98

Nyhetsbrev

Pr 2022 står det 194 personer på mailinglisten som mottar nyhetsbrev fra oss.