Økonomi og statistikk

Garden Of Eden Kenya Support her i Norge er den største økonomiske bidragsyteren til arbeidet i Kenya og er altså Garden Of Eden Kenya sin norske partner.

Vi bidrar med ca 70 % av midlene som Garden Of Eden Kenya trenger for den daglige driften, til å dekke utbyggingsprosjekter og andre uforutsette utgifter.

Den andre store økonomiske bidragsyteren til arbeidet i Kenya er en Amerikansk kirke, som heter Christ The King Church. 

Fundamentet av de innsamlede midlene fra Norge er basert på fire søyler:

  1. Fadderordningen, der én fadder støtter ett barn med kr 400 pr måned. 
  2. Skolefadderordningen, der man gir 200 kr pr måned, eller et valgfritt beløp. Disse midlene går til driften av skolen vår i slummen, samt varm lunsj til barna.
  3. Faste givere som gir til den generelle driften av arbeidet.
  4. Prosjekter der vi utfordrer til å gi til spesielle prosjekter.

Administrasjonsutgifter

Det norske innsamlingsarbeidet skjer gjennom frivillig arbeid. Derfor har vi lave administrasjonsutgifter i den norske delen av arbeidet. Administrasjonsutgiftene i Norge er pr 2017 på ca 0,5 %.


Regnskap


Regnskap i Norge og Kenya føres av ekstern regnskapsfører.

Regnskapsfører i Norge: Eivind Bye

Revisor i Norge: Audun Dahl


Om du ønsker å motta resultatregnskap og revisjonsberetning for Garden Of Eden Kenya Support er du velkommen til å kontakte oss, så sender vi det til deg.

Utvikling av faste givere:

2012: 43

2013: 54

2014: 77

2015: 84

2019: 88

2020: 89

2021: 91

Mailingliste


Pr 2022 står det 194 personer på mailinglisten.

Antall fadderbarn

Pr 2022: 60 barn, hvorav 11 barn står uten fadder.


Kontaktinformasjon:

Mailadresse: post@gardenofedenkenya.no

Telefon: 48 25 80 85 eller 48 23 38 99

Kontonummer: 0539.45.06771

Facebook: Garden of Eden Kenya – Support

Vi ønsker å høre fra deg!

Ta kontakt

Copyright © 2020 Garden of Eden Kenya Support

Mailadresse: post@gardenofedenkenya.no

Telefon: 48 25 80 85

eller 48 23 38 99