Økonomi og statistikk

Garden Of Eden Kenya Support her i Norge er den største økonomiske bidragsyteren til arbeidet i Kenya og er altså Garden Of Eden Kenya sin norske partner. Vi bidrar med ca 70 % av midlene som Garden Of Eden Kenya trenger for den daglige driften, til å dekke utbyggingsprosjekter og andre uforutsette utgifter. Den andre store økonomiske bidragsyteren til arbeidet i Kenya er en Amerikansk kirke, som heter Christ The King Church. 

Fundamentet av de innsamlede midlene fra Norge er basert på fire søyler:

  1. Fadderordningen, der én fadder støtter ett barn med kr 400 pr måned. 
  2. Skolefadderordningen, der man gir valgfritt beløp til driften av skolen vår i slummen.
  3. Faste givere som gir til den generelle driften av arbeidet.
  4. Prosjekter der vi utfordrer til å gi til spesielle prosjekter.

Administrasjonsutgifter

Det norske innsamlingsarbeidet skjer gjennom frivillig arbeid. Derfor har vi lave administrasjonsutgifter i den norske delen av arbeidet. Administrasjonsutgiftene i Norge er pr 2017 på ca 0,5 %.


Regnskap


Regnskap i Norge og Kenya føres av ekstern regnskapsfører.

Regnskapsfører i Norge: Eivind Bye Revisor i Norge: Audun Dahl


Om du ønsker å motta resultatregnskap og revisjonsberetning for Garden Of Eden Kenya Support er du velkommen til å kontakte oss, så sender vi det til deg.

Faste givere

2012: 43

2013: 54

2014: 77

2015: 84

2019: 88

2020: 89

Mailingliste


Pr 2020 står det 194 personer på mailinglisten.

Antall fadderbarn

Pr 2020: 54 barn, hvorav 9 barn står uten fadder.


Kontaktinformasjon:

Mailadresse: post@gardenofedenkenya.no

Telefon: 48 25 80 85 eller 48 23 38 99

Kontonummer: 0539.45.06771

Facebook: Garden of Eden Kenya – Support

Vi ønsker å høre fra deg!

Ta kontakt

Copyright © 2020 Garden of Eden Kenya Support

Mailadresse: post@gardenofedenkenya.no

Telefon: 48 25 80 85 eller 48 23 38 99