Menu Close

OM OSS

Garden of Eden Kenya Support (GOEKS) er den norske støtteorganisasjonen til den kenyanske misjonsorganisasjonen Garden of Eden Kenya (GOEK). Vi driver et hjelpeprogram blant fattige og foreldreløse barn fra slummen i Nairobi. Arbeidet består av fadderprogram, drift av barnehjem, skole, og kirke.

Visjon

Visjonen er å hjelpe barn som tilsynelatende er uten håp, slik at de kan komme ut av fattigdom gjennom omsorg og skolegang. Målet er at hvert barn skal følges frem til ferdig utdannelse og skolegang, slik at de kan står trygt på egne bein. Sentralt i arbeidet er evangeliet om Jesus Kristus – båret frem gjennom ord og handling.

Alt arbeid i Norge er frivillig. Vi sender ofte ut små nyhetsoppdateringer, slik at giverne skal få kjenne på nærhet til det som skjer i Nairobi, og at hver enkelt giver i Norge er med og forandrer liv.

Arbeidet i Kenya

Begynnelsen

Det kenyanske ekteparet Thomas og Beatrice Omolo har helt siden 1991 drevet arbeid blant fattige i Kenya. Etter hvert ble foreldreløse barn i Kiberaslummen i Nairobi deres hovedfokus. De har lang fartstid i misjonsorganisasjonen Youth With A Mission, kjent i Norge som Ungdom i Oppdrag. I 2008 stiftet de sin egen organisasjon, Garden Of Eden Kenya. Samme år ble den norske støtteorganisasjonen Garden Of Eden Kenya – Support etablert i Norge.

Deres visjon er å skape håp om et liv uten fattigdom for fattige og foreldreløse barn i den store Kiberaslummen i Kenyas hovedstad Nairobi, og å gi dem evangeliet om en Gud som bryr seg, ved selv å være Guds hender på jord.

Thomas og Beatrice bor i Nairobi. De har tre voksne barn, som også er med å tjenestegjør i arbeidet. De har også vært/er fosterforeldre for 3 barn de har tatt til seg fra slummen.

Kenya

Kenya ligger ved Afrikas østkyst, midt på ekvator. Landet har en befolkning på 43 millioner. 50 % av Kenyas befolkning lever under fattigdomsgrensen. Utilstrekkelig skolegang og helsetilbud preger barn og unge. Mange dør pga HIV/AIDS og annen sykdom, noe som er med på å gjøre svært mange barn foreldreløse.

Kiberaslummen

Omkring 1 million av Nairobi sine 3,4 millioner innbyggere bor i Kiberaslummen, som er en av Afrikas største slummer, og den største slummen i Nairobi. Slummen er ikke alltid avmerket på kartet og er i stor grad uten myndighetenes interesse. Slummen består for det meste av små blikkskur med vegger av jord og stokker.

95 % av innbyggerne er arbeidsledige eller har en inntekt som ikke er nok til å forsørge seg selv og familien. HIV og AIDS skaper høy dødelighet og er en viktig årsak til de mange foreldreløse barna. Disse barna vokser så opp i en slum preget av fattigdom, med arbeidsløshet, sykdom uten adekvat medisinsk hjelp, prostitusjon og alkoholisme. Livssituasjonen er dyster og tilsynelatende håpløs.

Det skapes håp for noen av barna i denne slummen, gjennom arbeidet til Garden of Eden Kenya.

Arbeidet i Norge

Garden Of Eden Kenya – Support er den norske søsterorganisasjonen til Garden Of Eden Kenya. Vi har ansvar for finansiering av alt utenom driften av den ene av de to skolebygningene i slummen. Den andre skolebygningen har Christ The King Church i USA ansvar for. Vi ble i 2008 registrert i Brønnøysundregistrene som en forening.

Pr. dags dato har vi et styre på 5 medlemmer, bestående av:

  • Harald Ramm Salbu: leder
  • Elin Grimstad Salbu: sponsoransvarlig
  • Rebekka Andås: fadderansvarlig
  • Asle Andås: sekretær
  • Helene Andås: webansvarlig

I tillegg til å bidra økonomisk følger vi opp med reiser til Nairobi. Nyhetsoppdatering fra arbeidet sendes ut flere ganger årlig.

Du kan bli medlem

Garden Of Eden Kenya Support er registrert som en forening i Brønnøysundregistrene. I tillegg til å være økonomisk støttepartner kan du også melde deg inn som medlem. Du vil da få møte- og stemmerett på årsmøte. Send oss en mail om du ønsker å melde deg inn. Det er gratis å være medlem.

Arkitektur og masterplan

Den norske arkitekten Morten Ramm Salbu utformet i samarbeid med Omolo en masterplan for tomten, samt tegnet første byggetrinn.

Organisasjonsnummer: 991 610 103

Støtt arbeidet

Ved å dele av vår velferd kan vi gjøre en stor forskjell i barn sitt liv i Kenya! Vær med å støtte arbeidet ved å bli barnefadder, skolefadder eller generell giver.