Skoledrift i slummen

GOEK eier og driver to skolebygninger i slummen. De to ligger med 100 meters avstand og utgjør "Saviour Kings Education Centre".

Skolen har plass til ca 700 barn fordelt på babyclass, nursery class, preschool og class 1-7. Dette tilsvarer omtrent den norske grunnskolen. Skolepengene er kr 10 pr mnd. Det er imidlertid ikke alle familiene som har råd til å betale dette. De som er for fattige til å betale får gå gratis på skolen. Alle barna får varm lunsj hver dag.

Driften av den ene skolebygningen med personale støttes økonomisk av en kirke i USA (Christ The King Church i Washington State). Den andre bygningen er kjøpt og blir driftet av Garden of Eden Kenya Support i Norge. Foruten at denne skolen ledes av Thomas og Beatrice Omolo er det ansatt 11 lærere og en rektor, samt kokk og vaktmann.


Kontaktinformasjon:

Mailadresse: post@gardenofedenkenya.no

Telefon: 48 25 80 85 eller 48 23 38 99

Kontonummer: 0539.45.06771

Facebook: Garden of Eden Kenya - Support

Vi ønsker å høre fra deg!

Ta kontakt

Copyright © 2020 Garden of Eden Kenya Support

Mailadresse: post@gardenofedenkenya.no

Telefon: 48 25 80 85 eller 48 23 38 99