Menu Close

Nylig kjøpte Garden Of Eden Kenya en tilleggstomt til de to skolene i slummen. Denne tomten binder de to skolene sammen til en enhet. Og nå er det også kjøpt to store skipscontainere som innredes til klasserom. Solide og trygge og sikre mtp teknisk utstyr, PC etc.

Vi i Norge (våre givere) finansierte tomten og den ene av de to containerne. Tusen takk!

Beste hilsen Harald – for Garden Of Eden Kenya Support.

[ngg src=”galleries” ids=”3″ display=”basic_slideshow”]